Regulamin - program rabatowy "Dromader"

Definicje
1. Program - program rabatowy "Dromader" w sieci Bistro Dromader.
2. Uczestnik - Klient Bistro Dromader który bierze udział w programie rabatowym.
3. Karta - Karta rabatowa posiadająca indywidualny numer identyfikacyjny, na której uczestnik gromadzi punkty. Stanowi ona tylko i wyłącznie podstawę do wymiany punktów na rabat

Regulamin
 1. W Programie może wziąć udział każdy kto dokona zakupu w Bistro Dromader i wyrazi życzenie przystąpienia do Programu.
2. Uczestnictwo w Programie rozpoczyna się z chwilą otrzymania Karty i jest bezpłatne.
3. Uczestnik przystępując do Programu zgadza się na warunki opisane w regulaminie.
4. Przy dokonywaniu zakupów w Bistro Dromader w lokalu jak również przy zamówieniach z dowozem na karcie rabatowej odkładany jest rabat w wysokości 10 % wartości zamówienia.
5. Rabat za zakupy można zrealizować tylko w lokalach „Bistro Dromader” - nie ma możliwości zrealizowania rabatu przy zamówieniach z dostawą. Maksymalny jednorazowy rabat nie może być większy niż 50% ceny aktualnego zamówienia. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie Karty.
6. Kartę rabatową Klient może otrzymać w lokalu lub zostanie mu ona dowieziona przy zakupie z dowozem.
7. Przy wydawaniu karty rabatowej następuje jej automatyczna rejestracja w systemie komputerowym w lokalu w którym została wydana. Następuje przypisanie do niej jednego numeru telefonu. Tą samą kartę można zarejestrować w innym lokalu „Bistro Dromader” po okazaniu tejże karty.
8. Podczas płacenia za zakupy automatycznie za te zakupy naliczany jest rabat na karcie rabatowej. Rabat naliczany jest w tym lokalu w którym te zakupy zostały zrobione. Tenże Rabat można zatem wykorzystać tylko w tym lokalu w którym został naliczony - nie ma możliwości sumowania rabatów z różnych lokali.
9. Karta przypisana jest do jednego numeru telefonu. Przy zamówieniach z dostawą rabat naliczany jest automatycznie podczas składania zamówienia z tego numeru w lokalu w którym to zamówienie zostało złożone. Przy zamówieniu z innego numeru telefonu rabat nie jest naliczany.
10. Karta rabatowa "Dromader" jest ważna do zakończenia programu rabatowego „Dromader”.
11. Wystawcą i właścicielem karty rabatowej "Dromader" jest Bistro Dromader, który nie zbiera danych osobowych posiadacza Karty.
12. W przypadku zagubienia karty duplikat wydawany jest tylko do karty identyfikowanej przy pomocy zarejestrowanego w systemie numeru telefonu. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu karty na okaziciela. Koszt wystawienia duplikatu karty wynosi 10 zł.
13. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.
14. Bistro Dromader zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
15. Zakończenie programu rabatowego „Dromader” lub zmiana niniejszego regulaminu wymaga ogłoszenia jej na stronie www.bistro-dromader.pl z zachowaniem 14-dniowego okresu wyprzedzenia.